Stabilgrus – til den gode belægning


Stabilgrus, eller som det også kan kaldes – stabilt grus – er en type grus der lægges som et bærelag under fx en asfalt- eller flisebelægning.

Se stabilgrus her

Stabilgrus består under normale omstændigheder af en blanding af sten (både små skarpe sten og almindelige sten), sand, kalk og grus, altså helt normalt forekommende materialer.

I den blanding virker kalken som et bindemiddel så de øvrige ingredienser hænger sammen når blandingen komprimeres, således at det danner et godt fundament til at lave belægning på.

Anvendelsen er ikke kun som bærelag til at køre og gå på,men også som et stærkt underlag under både fliser og asfalt, i og med at det ikke sætter sig på samme måde som andre varianter af grus, fordi det kan komprimeres rimelig meget, hvilket gør at det bliver et meget stabilt underlag.

Ved anlæggelse af fx en terrasse eller en flisegang vil stabilgrus være et rigtig godt valg, det giver en fantastisk stabilitet, hvilket betyder at risikoen for at dele af det over tid synker vil være langt mindre. Herudover vil det med fordel kunne bruges ved anlæggelse af en indkørsel med fx fliser eller asfalt.

Store fordele ved stabilgrus

Hvis man sætter sig for at anlægge en terrasse eller indkørsel kan det være et irritationsmoment hvis det efter en tid begynder at blive ujævnt og skævt, hvilket alt andet lige vil være mest fremherskende på steder hvor der jævnligt bevæger sig trafik af lidt tungere art.

Se stabilgrus her

Forekommer det alligevel at indkørslen eller andre arealer alligevel synker, så skyldes det oftest at underlaget under fliser eller asfalt ikke er stabilt nok, hvilket betyder at det har stor betydning hvad underlaget består af – og at det derfor ikke er en god ide at spare lige præcis her.

Stabilgrus giver et rigtig fast underlag, specielt hvis det bliver godt komprimeret, hvilket man kan gøre med en pladevibrator.

Hvor meget skal man bruge?

Generelt skal man bruge mere grus jo mere belastning der er på det øverste lag, men som en tommelfingerregel skal der laves et lag på 15 cm når der skal laves en indkørsel, hvis man antager en indkørsel på fx 10 meter i længde, og 5 meter i bredden, så skal der altså bruges: 10 m x 5 m x 0,15 m = 7,5 kubikmeter stabilgrus.

Dog kan det anbefales at brug så meget som 20 cm stabilgrus ved arealer med tungere kørsel, men hvis underlaget er leret eller består af blød jord, så helt op til 40 cm.

Men lige så betydende som gruslagets tykkelse, det er selve komprimeringen, hvor det anbefales at man bruger en pladevibrator på minimum 110 kg til at komprimere med, og med fordel kan komprimere et lag på 10 cm ad gangen.

Mange steder råder folk kun over en pladevibrator på 55 kg, her skal man helst nøjes med at komprimere 5 cm ad gangen, hvis det skal blive perfekt, i øvrigt giver komprimering med pladevibrator det bedste resultat hvis det gøres når gruset er helt tørt.

Se stabilgrus her